09038241620
557-0033 Osaka Shi, Nishi nari Ku
vuonganhtung1990@gmail.com
Xôi Tùng Suzuko
22.10.2017

Xôi Tùng Suzuko

MENU Xôi Tùng Suzuko Xôi xéo (Từ T2-CN)……………………..350円 Xôi gà nướng (Thứ3)…………………..350円 Xôi thịt kho tàu + trứng (Thứ 4)……380円 Xôi gà xào nấm (Thứ 5)……………….380円 Xôi vò hạt sen + dừa (Thứ 6)……….350円 Xôi...
Read more