Hôm nay xin giới thiệu đến tất cả các bạn những tài liệu luyện thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N2, lưu ý là bài viết này sẽ cập nhật thường xuyên mỗi khi có được tài liệu mới. Đa số những cuốn dưới đây đều đầy đủ sách PDF và AudioCD nếu có, những sách không ghi chú là đầy đủ và có ghi chú là thiếu 1 phần nào đó. Mong các bạn tiếp tục đóng góp tài liệu để bộ tài liệu của chúng ta tuyệt vời hơn nữa nhé !
1. 日本語総まとめ N2 文法 | Nihongo Soumatome N2 Bunpou
2. 日本語総まとめ N2 聴解 | Nihongo Soumatome N2 Choukai
3. 日本語総まとめ N2 読解 | Nihongo Soumatome N2 Dokkai
4. 日本語総まとめ N2 語彙 | Nihongo Soumatome N2 Goi
5. 日本語総まとめ N2 漢字 | Nihongo Soumatome N2 Kanji
6. 新完全マスターN2 文法 | Shin Kanzen Master N2 Bunpou
7. 新完全マスターN2 聴解 | Shin Kanzen Master N2 Choukai
8. 新完全マスターN2 読解 | Shin Kanzen Master N2 Dokkai
9. 新完全マスターN2 語彙 | Shin Kanzen Master N2 Goi
10. 新完全マスタ-N2 漢字 | Shin Kanzen Master N2 Kanji
11. 耳から覚える文法トレーニングN2 | Mimi kara oboeru Bunpou N2
12. 耳から覚える聴解トレーニングN2 | Mimi kara oboeru Choukai N2
13. 耳から覚える語彙トレーニングN2 | Mimi kara oboeru Goi N2
14. 日本語能力試験問題集 N2 文法 スピードマスター | Speed Master Bunpou N2
15. 日本語能力試験問題集 N2 聴解 スピードマスター | Speed Master Choukai N2
16. 日本語能力試験問題集 N2 読解 スピードマスター | Speed Master Dokkai N2
17. 日本語能力試験問題集 N2 語彙 スピードマスター | Speed Master Goi N2
18. 合格できる日本語能力試験 N2 – Gokaku Dekiru N2
19. パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N2 | Pattern-Betsu Tettei Drill N2
20.試験に出る 文法 N1 N2 | Shiken ni deru Bunpou N1 N2
21.試験に出る 聴解 N1 N2 | Shiken ni deru Choukai N1 N2
22. 試験に出る 読解 N1 N2 | Shiken ni deru Dokkai N1 N2
23.試験に出る 文字 語彙 N1 N2 | Shiken ni deru Moji Goi N1 N2
24. 日本語能力試験模試と対策 N2 | JLPT Moshi to Taisaku N2
25. 日本語能力試験N2予想問題集 | JLPT Yosou Mondaishuu N2
26. 日本語能力試験 完全模試 N2 | JLPT Kanzen Moshi N2
27. ドリル&ドリル日本語能力試験N2 文法 | Drill Drill N2 Bunpou
28. ドリル&ドリル日本語能力試験N2 聴解・読解 | Drill Drill N2 Choukai Dokkai
29. ドリル&ドリル日本語能力試験N2 文字・語彙 | Drill Drill N2 Moji Goi
30. 日本語能力試験 公式問題集 N2 | JLPT Koushiki Mondaishu N2
31. 実力アップ!日本語能力試験 N2 読む 文章の文法・読解 | Jitsuryoku Appu ! JLPT N2 Yomu
 1. Fshare (full updated 22.8.2016):Click here
  2. Mediafire(full updated 22.8.2016) : Click here
  3. Mega (full updated 22.8.2016) : Click here
  4. Google Drive (full updated 22.8.2016) : Click here
 2. Fshare : Click here
 3. Mediafire : Click here

Password unlock link : studyjapanese.net 

***THEO TỪNG TÀI LIỆU RIÊNG LẺ : 
Password unlock link : studyjapanese.net 

 1. Nihongo Soumatome N2 Bunpou

日本語総まとめ N2 文法

Mediafire | Fshare | Mega | Google

2. Nihongo Soumatome N2 Choukai

本語総まとめ N2 聴解

Mediafire | Fshare | Mega | Google

 1. Nihongo Soumatome N2 Dokkai

日本語総まとめ N2 読解

Mediafire | Fshare | Mega |Google

 1. Nihongo Soumatome N2 Goi

日本語総まとめ N2 語彙

Mediafire | Fshare | Mega | Google

 1. Nihongo Soumatome N2 Kanji

日本語総まとめ N2 漢字

Mediafire | Fshare | Mega | Google

 1. Shin Kanzen Master N2 Bunpou

新完全マスターN2 文法

Mediafire | Fshare | Mega | Google

 1. Shin Kanzen Master N2 Choukai
  新完全マスターN2聴解
  Mediafire | Fshare | Mega | Google

  8. Shin Kanzen Master N2 Dokkai
  新完全マスターN2 読解
  Mediafire | Fshare | Mega | Google9. Shin Kanzen Master N2 Goi
  新完全マスターN2 語彙
  Mediafire | Fshare | Mega | Google

  10. Shin Kanzen Master N2 Kanji
  新完全マスターN2 漢字
  Mediafire | Fshare | Mega | Google

 1. Mimi kara oboeru Bunpou N2

耳から覚える文法トレーニングN2
Mediafire | Fshare | Mega | Google

12. Mimi kara oboeru Choukai N2

耳から覚える聴解トレーニングN2
Mediafire | Fshare | Mega | Google

13. Mimi kara oboeru Goi N2

耳から覚える語彙トレーニングN2

Mediafire | Fshare | Mega | Google

 1. Speed Master Bunpou N2
  日本語能力試験問題集 N2 文法
  スピードマスター

Mediafire | Fshare | Mega | Google

 1. Speed Master Choukai N2
  日本語能力試験問題集 N2 聴解
  スピードマスター

Mediafire | Fshare | Mega | Google

 1. Speed Master Dokkai N2

日本語能力試験問題集 N2 読解
スピードマスター

Mediafire | Fshare | Mega | Google

 1. Speed Master Goi N2

日本語能力試験問題集 N2 語彙
スピードマスター

Mediafire | Fshare | Mega | Google

 1. 18.Gokaku Dekiru N2

合格できる日本語能力試験 N2

Mediafire | Fshare | Mega | Google


19.Pattern-Betsu Tettei Drill N2

パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N2

Mediafire | Fshare | Mega | Google

 1. Shiken ni deru Bunpou N1 N2

試験に出る 文法 N1 N2

Mediafire | Fshare | Mega | Google

 1. Shiken ni deru Choukai N1 N2

試験に出る 聴解 N1 N2

Mediafire | Fshare | Mega | Google

 1. 22.Shiken ni deru Dokkai N1 N2

試験に出る 読解 N1 N2

Mediafire | Fshare | Mega | Google

23. Shiken ni deru Moji Goi N1 N2
試験に出る 文字 語彙 N1 N2
Mediafire | Fshare | Mega | Google

 1. 24.JLPTMoshi to Taisaku N2

日本語能力試験模試と対策 N2

Mediafire | Fshare | Mega | Google

 1. 25. JLPT Yosou Mondaishuu N2

日本語能力試験N2予想問題集

Mediafire | Fshare | Mega | Google

 1. 26. JLPT Kanzen Moshi N2

日本語能力試験 完全模試 N2

Mediafire | Fshare | Mega | Google

27. Drill & Drill N2 Bunpou
ドリル&ドリル日本語能力試験N2 文法

Mediafire | Fshare | Mega | Google


28. Drill & Drill N2 Choukai Dokkai
ドリル&ドリル日本語能力試験N2 聴解・読解
Mediafire | Fshare | Mega | Google

 1. Drill & Drill N2 Moji Goi
  ドリル&ドリル日本語能力試験N2文字・語彙

Mediafire | Fshare | Mega | Google

 1. JLPT Koushiki MondaishuN2

日本語能力試験 公式問題集 N2

Mediafire | Fshare | Mega | Google

 1. Jitsuryoku Appu ! JLPT N2 Yomu

実力アップ!日本語能力試験 N2 読む

文章の文法・読解

Mediafire | Fshare | Mega | Google

———————————————————–
LINKs ĐÓNG GÓP : (Đã cập nhật đầy đủ lên bài viết)

1. Nguyễn Sĩ Tú :
– Bộ Shiken ni Deru (4 cuốn) : Click here
– Goukaku Dekiru : Click here
– Speed Master N2 Bunpou : Click here
– Speed Master N2 Choukai : Click here
– Drill & Drill N2 Bunpou : Click here
– Drill & Drill N2 Choukai Dokkai : Click here
– Drill & Drill N2 Moji Goi : Click here
2. Noname :
– Yosou mondaishuu N2 : Click here
– Speed Master Goi N2: Click here
– Gokaku dekiru N2 : Click here
– パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N2 : Click here 
– 新完全マスター 聴解 N2 (AudioCD) : Click here
– 耳から覚える聴解トレーニングN2 : Click here
– 耳から覚える語彙トレーニングN2 : Click here 
Password unlock link: haybietchiase
3. Hai mv :
– Nihongo Sou Matome N2 Choukai – CD1 : Click here
4. PHUC Tran Thi Thanh :
– Nihongo Sou Matome N2 Choukai – CD2 : Click here
———————————————————–
Cảm ơn các bạn đã đóng góp để làm phong phú thêm bài viết này !!!